Phí đăng ký xe hạng nặng quốc gia

0
2203

Phần lớn các loại xe hạng nặng siêu trường siêu trọng có tổng khối lượng xe (GVM) lớn hơn 32 tấn hoạt động trên các tuyến đường của Úc có phí được quy định để thu hồi chi phí xây dựng, duy trì và vận hành mạng lưới đường bộ. Các chi phí này bao gồm:

Phí đăng ký xe hạng nặng siêu trường siêu trọng được quản lý và thu thập bởi chính phủ tiểu bang và lãnh thổ; và
Phí sử dụng đường (RUC) được tính dựa trên nhiên liệu được sử dụng bởi các phương tiện hạng nặng trên đường công cộng trong năm tài chính, doanh thu này do Chính phủ Úc quản lý và thu thập.
Hội đồng Giao thông và Cơ sở hạ tầng (hội đồng), diễn đàn các bộ trưởng từ chính phủ Úc, tiểu bang và lãnh thổ định kỳ xác định quy trình tính toán phí cần thiết để áp dụng cho xe hạng nặng siêu trường siêu trọng.

Hội đồng xem xét lời khuyên từ Ủy ban Giao thông vận tải Quốc gia (NTC), một cơ quan vận tải độc lập, tuy nhiên không phải tất cả các khu vực pháp lý đã áp dụng quy trình tính phí xe hạng nặng siêu trường siêu trọng nhất quán.

Xem thêm: http://tutebianche.org/van-tai-hang-hoa-duong-bo-nguoi-khai-thac-kinh-te/

Đăng ký xe hạng nặng
Phí đăng ký xe hạng nặng siêu trường siêu trọng được thực hiện tại Queensland thông qua việc phê duyệt sửa đổi Quy chế vận hành (Quản lý sử dụng đường bộ – Đăng ký xe) năm 2010 .

Các khoản phí xe hạng nặng được phân bổ cho phần lớn các khu vực pháp lý bao gồm 2 thành phần:

một bộ phận sử dụng đường góp phần thu hồi chi phí cơ sở hạ tầng đường bộ hỗ trợ xe hạng nặng; và
một thành phần quy định trực tiếp tài trợ cho chi phí vận hành Bộ điều khiển Xe hơi Quốc gia (NHVR).

Phí nhượng quyền đăng ký
Một người sử dụng xe hạng nặng siêu trường siêu trọng của họ trong khi tham gia vào một mục đích cụ thể được đề cập trong phần 4 Lệ phí đăng ký ưu đãi đối với loại xe 2 của hoạt động vận tải (Quản lý sử dụng đường bộ – Đăng ký xe) Quy định 2010 (Qld) có thể áp dụng cho Tổng giám đốc Sở Giao thông và Đường chính để đăng ký ưu đãi cho xe hạng nặng. Khoản giảm giá này áp dụng cho thành phần sử dụng đường của phí đăng ký.

Cải cách xe hạng nặng siêu trường siêu trọng
Queensland đang tham gia vào dự án Cải cách Đường Xe Nặng (HVRR) và chi tiết về HVRR có trên trang web của Hội đồng Giao thông và Cơ sở hạ tầng .