Doanh nghiệp tư nhân trong tiếng anh là gì

0
18265

Doanh nghiệp trong tiếng anh được dùng như thế nào?
– Chữ doanh nghiệp tiếng anh là “enterprise”, company
– Chữ tư nhân trong tiếng anh là “private”
=> Ghép 2 chữ lại sẽ là: private enterprise , private company

Như vậy thì 2 cụm từ trên, cái nào được sử dụng phổ biến hơn?
Theo như tìm kiếm google thì cụm từ
– private company được dùng nhiều hơn với hơn 29.500.000 kết quả
– private company được dùng nhiều hơn với hơn 4.080.000 kết quả
Như vậy là các bàn hoàn toàn có thể tự tin chọn cho mình 1 cụm từ để sử dụng

Xem thêm về: khóa học tiếng anh doanh nghiệp

Tham khảo thêm về định nghĩa “Doanh Nghiệp Tư Nhân”:

– “Basis of a free market capitalist system, it is a business unit established, owned, and operated by private individuals for profit, instead of by or for any government or its agencies.

Xem thêm về: Đào tạo tiếng anh doanh nghiệp uy tín

Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/private-enterprise.html – Nguồn http://www.businessdictionary.com/definition/private-enterprise.html
– “Business firm in the private (non-public) sector of an economy, controlled and operated by private individuals (and not by civil servants or government-employees). Used also as an alternative term for private limited company.” Nguồn : http://www.businessdictionary.com/definition/private-company.html
– http://www.investopedia.com/terms/p/privatecompany.asp